Hiểu rõ khán giả: Phạm vi tiếp cận và việc phân phối nội dung

Có bao giờ bạn thắc mắc cách mọi người tìm thấy nhạc của bạn trên YouTube chưa? Hãy xem bảng phân tích quá trình này bên dưới để biết những mẹo hữu ích giúp bạn cải thiện hoạt động phân phối nhạc của mình.

Interested in learning more about how to get your music heard? Take a look at this FAQ guide.