Sách hướng dẫn về Creator Music dành cho nghệ sĩ và hãng thu âm

Đây là một tài liệu mới nhằm giải thích Creator Music là gì, cách thức hoạt động ra sao cũng như tiềm năng hỗ trợ quảng bá nhạc của bạn mà sản phẩm này mang lại.