Foundry
YouTube Music

Foundry

Foundry là chương trình phát triển nghệ sĩ toàn cầu của YouTube Music. Foundry hỗ trợ cộng đồng âm nhạc độc lập và giúp các nghệ sĩ tiếp cận những nguồn tài nguyên hỗ trợ họ phát triển mạnh mẽ trên YouTube và xây dựng sự nghiệp theo cách của riêng họ. Nếu bạn là một nghệ sĩ độc lập mong muốn cất cao tiếng nói trên YouTube, chúng tôi rất mong nhận được đơn đăng ký của bạn.

Thời hạn đăng ký tham gia Lớp học 2022 của Foundry hiện đã kết thúc.

Hiện tại, chúng tôi đã ngừng nhận đơn đăng ký tham gia Foundry. Chúng tôi sẽ cập nhật cho cộng đồng nhà sáng tạo về những cơ hội trong tương lai.

Bạn có câu hỏi khác? Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới.

Câu hỏi thường gặp

Những nghệ sĩ độc lập được chọn tham gia Foundry sẽ nhận được: sự hỗ trợ riêng của một Người quản lý đối tác tại YouTube, khoản đầu tư theo hình thức đầu tư hạt giống để phát triển kênh, các cơ hội tiếp thị và quảng bá cũng như quyền sử dụng các tính năng mới trong sản phẩm và cơ hội cung cấp ý kiến phản hồi.

Chúng tôi hy vọng có thể thông báo danh sách được chọn cho Lớp học 2022 muộn nhất vào tháng 7. Đừng lo lắng nếu bạn không được chọn nhận tài trợ. Bạn sẽ còn nhiều cơ hội khác để kết nối với chúng tôi và đồng nghiệp của bạn, cũng như có các cơ hội đào tạo và lợi ích khác. Ngoài ra, chương trình này sẽ diễn ra trong nhiều năm nên sẽ còn nhiều cơ hội để bạn nhận tài trợ trong những năm sau.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, dữ liệu trong đơn sẽ chịu sự kiểm soát của Google LLC và tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Google. Tuy nhiên, dữ liệu trong đơn đăng ký của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích mà đã bạn đồng ý.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin trong đơn đăng ký của bạn trong thời gian không quá 3 tháng kể từ ngày thu thập, trừ phi bạn được tài trợ hoặc muốn biết thêm thông tin về những chương trình, sự kiện, chiến dịch và hoạt động quảng bá liên quan đến Foundry. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu này trong khoảng thời gian cần thiết để bạn tham gia các hoạt động trên.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ foundry-submission@google.com bất cứ lúc nào để rút lại sự đồng ý hoặc để xem, thay đổi hay xoá thông tin của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của Google để gửi yêu cầu về quyền truy cập vào dữ liệu.