Kiến thức cơ bản về YouTube: Chiến lược cho bản phát hành mới

Xem các mẹo mới nhất để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày phát hành và luôn theo sát tình hình sau khi nhạc của bạn ra mắt.