กลยุทธ์การเผยแพร่คอนเทนต์แบบ Multi-Format

แหล่งข้อมูลนี้ไฮไลต์วิธีที่ศิลปินสามารถใช้กลยุทธ์การเผยแพร่คอนเทนต์แบบ Multi-Format โดยใช้ประโยชน์จาก Shorts, วิดีโอ และการถ่ายทอดสด ตลอดช่วงการเปิดตัวผลงานแต่ละช่วง