Checklista för släpp med flerformat

Resursen lyfter fram steg artister kan ta genom hela släppcykeln för att skapa de bästa förutsättningarna för ett släpp.