Προώθηση μουσικής και καλλιτεχνών με διαφημίσεις Google

Ο ολοκληρωμένος οδηγός σας για να ξεκινήσετε με τις καμπάνιες διαφήμισης μουσικής στο Google και στο YouTube.