Λίστα ελέγχου κυκλοφορίας multi-format

Αυτός ο πόρος περιγράφει τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι καλλιτέχνες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου κυκλοφορίας για να διασφαλίσουν την επιτυχία τους.