Στρατηγική κυκλοφορίας multi-format

Αυτός ο πόρος υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική κυκλοφορίας multi-format, αξιοποιώντας Short, βίντεο και ζωντανές μεταδόσεις, σε κάθε φάση του κύκλου κυκλοφορίας.